CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - HỆ TIÊU CHUẨN (ÁP DỤNG TỪ NĂM 2022)

Gồm 04 ngành:

1. Tài chính - Ngân hàng

2. Kinh doanh Quốc tế

3. Kế toán

4. Quản trị Kinh doanh

Tìm hiểu thêm...

 


TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021 TRỞ VỀ TRƯỚC)

Mục tiêu đào tạo:

  • Chương trình đào tạo ngành tài chính ngân hàng trường Đại học Tân Tạo đào tạo Cử nhân kinh tế ngành tài chính-ngân hàng có phẩm chất đạo đức, khả năng tư duy tốt và có đầy đủ các kỹ năng cần thiết để nghiên cứu, phân tích, hoạch định, giải quyết vấn đề, ra quyết định phục vụ cho công việc tác nghiệp, lãnh đạo, quản lý hiệu quả trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.
  • Tài chính-ngân hàng là lĩnh vực chuyên môn bao gồm: Tài chính doanh nghiệp, tài chính công và ngân hàng vì vậy mục tiêu đào tạo của trường nhằm trang bị kiến thức chung về ngành tài chính-ngân hàng bao quát cả ba hướng đã nêu thông qua các môn học khối kiến thức chuyên nghiệp (kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành chính).
  • Mỗi sinh viên có thể lựa chọn hướng chuyên sâu thông qua một số môn học tự chọn nhằm trang bị thêm một số kiến thức chuyên biệt riêng của chuyên môn sâu về tài chính công ty, tài chính công hoặc ngân hàng. Tuy nhiên, sự khác biệt này là không quá lớn bởi lẽ ba hướng chuyên môn sâu đã nêu đều dựa trên nền tảng chung và giữa các chuyên môn sâu này vẫn có những kiến thức đan xen và bổ trợ lẫn nhau. Mặt khác, sự không khác biệt quá lớn này cũng nhằm giúp sinh viên có thể dễ dàng thích ứng với môi trường công việc đa năng, chuyển đổi hướng chuyên sâu sau khi ra trường do sự đòi hỏi của công việc.

Tìm hiểu thêm...

 


KINH DOANH QUỐC TẾ (ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021 TRỞ VỀ TRƯỚC)

Mục tiêu đào tạo:

  • Kinh doanh quốc tế là một lĩnh vực năng động và mang tính toàn cầu thuộc nhóm ngành kinh doanh, cung cấp những kiến thức chung về quản trị kinh doanh, về chiến thuật, chiến lược kinh doanh xuyên quốc gia.  Sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế sẽ được cung cấp kiến thức nền tảng về kinh doanh; luật quốc tế và môi trường kinh doanh quốc tế; quản trị nguồn nhân lực quốc tế; hoạt động hậu cần kinh doanh quốc tế và xuất- nhập khẩu; nghiên cứu thị trường, xây dựng chương trình truyền thông và hệ thống phân phối quốc tế; kỹ năng giao tiếp và đàm phán quốc tế,…cùng nghiệp vụ về thanh toán quốc tế, bảo hiểm ngoại thương, cách thức xâm nhập thị trường nước ngoài…

Tìm hiểu thêm...


KẾ TOÁN (ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021 TRỞ VỀ TRƯỚC)

 

Mục tiêu đào tạo:

  • Đào tạo cho người học trở thành các cử nhân cao chuyên ngành Kế toán, có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về lĩnh vực kinh tế - xã hội, quy trình kế toán – kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán – tài chính; vận dụng nhuần nhuyễn những kiến thức đã học để tổ chức công tác kế toán tại tất cả các doanh nghiệp thuộc các loại hình, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức tài chính, bảo hiểm….

Tìm hiểu thêm...


QUẢN TRỊ KINH DOANH (ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021 TRỞ VỀ TRƯỚC)

Mục tiêu đào tạo:

  • Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, xã hội và nhân văn; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị, điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; có tư duy nghiên cứu độc lập; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc.
  • Ngành Quản Trị Kinh Doanh cung cấp cho sinh viên những kiến thức về quản trị doanh nghiệp, quản trị Marketing, quản trị nhân lực, quản trị tài chính, quản trị sản xuất vận hành. Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh có khả năng áp dụng các lý thuyết chuyên ngành vào thực tiễn, phân tích và xử lý thông tin để dự báo hướng phát triển thị trường và phục vụ cho các nghiệp vụ quản lý; có khả năng phân tích, nhận diện, dự báo và đưa ra được giải pháp quản trị rủi ro trong môi trường kinh doanh đầy biến động; có kiến thức và kỹ năng xã hội phù hợp, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong công việc, học tập và nghiên cứu.

Tìm hiểu thêm...