Khoa kinh tế và quản trị kinh doanh của trường Đại học Tân Tạo ( SBE ) sẽ giúp sinh viên học cách phát triển các kỹ năng cá nhân, khả năng giao tiếp và sử dụng các công cụ phân tích trong lĩnh vực kinh doanh. Thông qua các môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh, sinh viên được khuyến khích tìm hiểu và nắm bắt cách nhìn nhận và quan điểm toàn cầu nhằm giúp doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam có thể cạnh tranh bình đẳng với các nước khác trong tương lai. Với đội ngũ giảng dạy nhiều kinh nghiệm đến từ Việt Nam và quốc tế, tất cả sinh viên sẽ học 12 môn học cốt lõi bắt buộc của khoa kinh tế và quản trị kinh doanh. Sau đó sinh viên sẽ học các môn khác thuộc những chuyên ngành sau:
Ngành Tài Chính – Ngân Hàng Tài chính-ngân hàng là lĩnh vực chuyên môn bao gồm: Tài chính doanh nghiệp, tài chính công và ngân hàng vì vậy mục tiêu đào tạo của trường nhằm trang bị kiến thức chung về ngành tài chính-ngân hàng bao quát cả ba hướng đã nêu thông qua các môn học khối kiến thức chuyên nghiệp (kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành chính).

Ngành Kế Toán Sinh viên cần có những hiểu biết nhất định về doanh nghiệp, kiến thức cơ bản và hiện đại trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tài chính doanh nghiệp, khả năng ứng dụng các lý thuyết kế toán và kiểm toán vào hoạt động thực tiễn tại doanh nghiệp trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, cụ thể:

  • Quy trình kế toán và phương pháp hạch toán tại doanh nghiệp
  • Quy trình và phương pháp trong lĩnh vực kiểm toán độc lập
  • Hệ thống thông tin kế toán và kiểm soát nội bộ
  • Phân tích các số liệu kế toán để đưa ra quyết định
  • Kỹ năng tiếng Anh liên quan đến lĩnh vực kế toán và kiểm toán.
Ngành Quản Trị Kinh doanh Ngành Quản Trị Kinh Doanh cung cấp cho sinh viên những kiến thức về quản trị doanh nghiệp, quản trị Marketing, quản trị nhân lực, quản trị tài chính, quản trị sản xuất vận hành. Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh có khả năng áp dụng các lý thuyết chuyên ngành vào thực tiễn, phân tích và xử lý thông tin để dự báo hướng phát triển thị trường và phục vụ cho các nghiệp vụ quản lý; có khả năng phân tích, nhận diện, dự báo và đưa ra được giải pháp quản trị rủi ro trong môi trường kinh doanh đầy biến động; có kiến thức và kỹ năng xã hội phù hợp, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong công việc, học tập và nghiên cứu.
Ngành Kinh Doanh Quốc tế Sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế sẽ được cung cấp kiến thức nền tảng về kinh doanh; luật quốc tế và môi trường kinh doanh quốc tế; quản trị nguồn nhân lực quốc tế; hoạt động hậu cần kinh doanh quốc tế và xuất- nhập khẩu; nghiên cứu thị trường, xây dựng chương trình truyền thông và hệ thống phân phối quốc tế; kỹ năng giao tiếp và đàm phán quốc tế,…cùng nghiệp vụ về thanh toán quốc tế, bảo hiểm ngoại thương, cách thức xâm nhập thị trường nước ngoài…