Hội thảo về thúc đẩy thương mại lần thứ 2 tại Bangkok, Thái Lan

with No Comments

Tuần qua, đại diện khoa Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh trường Đại học Tân Tạo đã có cuộc tham dự vào hội thảo mang tên “2nd ARISE Plus Roundtable Discussion on Trade Facilitation” ( tạm dịch: Hội thảo ARISE Plus lần thứ 2 về thúc đẩy thương mại”. Mục tiêu của Hội thảo lần thứ hai về Thúc đẩy thương mại ập hợp các tổ chức ASEAN và đại diện khu vực tư nhân thảo luận trong bối cảnh không chính thức về hai vấn đề đa dạng, nhưng quan trọng không kém phần quan trọng đối với khu vực tư nhân trong ASEAN và liên quan mật thiết đến chương trình tạo thuận lợi thương mại của ASEAN: thực hiện các hướng dẫn về các biện pháp phi thuế quan (NTMs) và các phương thức phối hợp thể chế về NTMs giữa các cơ quan ASEAN có liên quan.

Các  hướng dẫn thực hiện các cam kết ASEAN về giải quyết các biện pháp phi thuế quan liên quan đến thương mại hàng hóa đã được Hội đồng thông qua và sẽ được các nước thành viên trong  khu vực ASEAN phổ biến. Phần thảo luận bàn tròn này nhằm cùng đại diện các cơ quan ngành ASEAN và AMSs, khu vực tư nhân ASEAN, các quan chức Ban Thư ký ASEAN và các chuyên gia hỗ trợ thương mại tìm hiểu các cách hiệu quả để thực hiện các NTM Các lĩnh vực đặc biệt sẽ được nhấn mạnh bao gồm: cơ chế tham khảo khu vực tư nhân bị ảnh hưởng và những người quan tâm đến các AMS khác; các cách để AMS thông báo chéo cho các AMS khác về các quy định dự thảo; công bố thông báo về NTM; và hoạt động hiệu quả của hệ thống ATR / NTR của tính minh bạch liên quan đến thương mại. Phần thảo luận bàn tròn này sẽ thấy một cuộc đối thoại mở giữa đại diện khu vực công và khu vực tư nhân ASEAN.

Liên quan đến các phương thức phối hợp thể chế về NTM giữa các cơ quan ASEAN có liên quan, các thủ tục và phương thức này quan trọng đối với các mục đích thương thảo, soạn thảo, thông qua, thực hiện và tinh giản các NTM trong ASEAN. Mức độ phối hợp như vậy giữa các tổ chức liên quan đến ASEAN.Tuy nhiên, các cuộc thảo luận sẽ vượt ra ngoài sự phối hợp đơn thuần cho các mục đích của WTO và tập trung vào các mục tiêu, thủ tục và phương thức phối hợp thể chế trong ASEAN để cải thiện việc áp dụng NTM chất lượng theo AMSs, xem xét các vấn đề hiện có, đặc biệt là khi yêu cầu của khu vực tư nhân, và hợp lý hóa chúng.

Những vấn đề này và những vấn đề khác là một số vấn đề mà người tham gia có thể mong đợi sẽ được giải quyết tại Thảo luận Bàn tròn thứ hai của ARISE Plus về Thúc đẩy Thương mại. Chương trình hỗ trợ của EU cho hội nhập khu vực kinh tế ASEAN và có một thành phần quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại, với sự hỗ trợ cho các sáng kiến ​​hàng đầu như Trung tâm thương mại ASEAN (ATR), Giải pháp đầu tư, dịch vụ và thương mại ASEAN (ASSIST) và Hệ thống vận chuyển và hải quan ASEAN (ACTS), mà cuối cùng tất cả đều phục vụ cho khu vực tư nhân.