Đại học Tân Tạo – Tiếp bước những thành công

with No Comments

Vào tháng 10/2018, Đại học Tân Tạo (TTU) sẽ tròn 8 năm tuổi. Để có được ngày hôm nay, TTU đã trải qua quãng đường đầy thăng trầm để khẳng định vị trí của mình trong nền Giáo dục - Đào tạo của Việt Nam. Riêng khoa Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh (SBE) cũng đã tạo được những thành công nhất định. Ngoài môi trường đào tạo bằng tiếng Anh 100% cùng những giảng viên dày dạn kinh nghiệm và đầy nhiệt huyết, sinh viên SBE còn được tạo cơ hội tham gia các công việc văn phòng ngay từ những năm đầu tiên.

* Đại học Tân Tạo - Viết tiếp những câu chuyện thành công.